Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách obecně prospěšné společnosti KRASOHLED, o.p.s, která byla založena pro podporu propagace obce Supíkovice, širokého okolí a mikroregionu Zlatohorsko.

Naše společnost byla formálně založena v lednu 2011, ale její historie sahá zhruba o tři až čtyři roky dříve, kdy se rodil plán a úvaha, co s tím krásným okolím Supíkovic. Zda se touto krásou těšit jen sám pro sebe, nebo se ji snažit zprostředkovat i pro druhé. Tehdy, při ochutnávání plodů ze sadu mého kamaráda Pavla (v tekutém stavu), jsem se mu svěřil o svém snu, postavit vyhlídku na úbočí kopce Křemenáč, aby jsme na tu nádheru lépe viděli. Tahle bláznivá myšlenka se u něj střetla s obrovským nadšením, a čím více byla podporována plody jeho sadu, tím bylo naše nadšení větší. Každá myšlenka má obrovskou podporu mnoha sympatizantů, ale hůře je to s fyzickou pomocí. Zde jsem se ale svěřil správnému člověku, který zná další správné lidi a to je moc důležité. A jaký je výsledek? Vyhlídka už rok stojí!

Ale tím naše práce nekončí, naopak pokračuje.

Chceme co nejvíce propagovat Supíkovice, obec kde žijeme a máme své domovy. Budit osvětu mezi našimi občany a zprostředkovat informace našim návštěvníkům. Snažit se o „otevřenou” společnost a pocit sounáležitosti se svou obcí. Hledat kolem sebe další lidi, kteří chtějí něco dělat a podělit se s nimi o zkušenosti. Pátrat v historii tohoto místa a širokého okolí. Těšit se každé jaro na on line přenos z čapího hnízda. Ukázat návštěvníkům naši technickou památku Vápenku. Propagovat historii naší základní školy, přiblížit lidem práci v kamenolomech dnes a v minulosti. Hledat další památné stromy a další zajímavosti. Vtáhnout občany do děje v naší obci, např. pomocí diskuzního fóra, protože je toho hodně, co se dá zlepšit a udělat.

Tohle je náš směr i cíl…

Nesmíme zapomenout na sponzory, dárce a nadšené pomocníky, bez kterých to nepůjde. Vřelé díky všem.


Vladislav Jankes,

předseda správní rady KRASOHLED, o.p.s.

Copyright 2011 KRASOHLED, o.p.s.

Mapa webu
Sponzoři


Webdesign Simplicity & Space
Loga sponzorů

Olomoucký kraj
VIDEN plus a.s.
Selská pekárna spol. s r.o.
Mediální partneři

Jesenický týdeník